Bli medlem

Som medlem i Hagafors-Svenarums Samhällsförening bidrar du till vår verksamhet och stärker våra möjligheter att arbeta för bygdens utveckling. Medlemsavgiften för 2023 är 150 kr.

Betala medlemsavgiften till bankgiro 378-8023 eller

Swish nr 123 238 47 90. Du kan skanna QR-koden här nere. Glöm inte att uppge namn och adress!

Välkommen i föreningen!