Välkommen till Hagafors!

Hagafors Samhällsförening bildades 1955, med syfte att ”verka för samhällsangelägenheter av olika slag, vilka kan vara till nytta och trevnad för samhällets medlemmar och i dess närhet boende personer”.

1973 kom även Svenarum med i föreningen och blev en del av namnet.

1985 övertog vi kvarnbyggnaden med tillhörande parkmark i Hagafors. Kvarnen, som är från mitten av 1800-talet, renoverades till gemensamhetslokal. Här ordnas en rad återkommande aktiviteter.

Föreningen sköter om badplatsen Aludden vid Bosarydssjön.