Påminnelse/kandidater

Liten påminnelse om vårt årsmöte här☺️

*** vår trevliga styrelse behöver nya ledamöter ***

Ni är välkomna att anmäla ert intresse eller nominera kandidater till dem olika vakanta platser *).

*) ledamot, ordförande, revisor.